Aansprakelijkheidsverzekering zakelijke e-bike

Voor zakelijke e-bikes moet een speciale verzekering worden afgesloten. Niet alle ondernemers zijn daarvan op de hoogte. Wij van de Zorgfiets werken samen met een Nederlandse, onafhankelijke verzekeringspartij die een WA + Ongevallen Opzittende verzekering voor de zakelijke e-bike biedt.

Tot op heden zien we nog heel vaak dat de werkgever denkt verzekerd te zijn door de bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering indien zijn medewerker met de e-bike onder werktijd betrokken raakt bij een (verkeers) ongeluk. Helaas is dat niet standaard zo.

”Elektrische fietsen, die zakelijk worden ingezet, vallen niet onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. En ook niet onder de wet die regelt dat er voor motorrijtuigen een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is. Bij particulier gebruik valt schade veroorzaakt door de bestuurder van de e-bike onder de dekking van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Schade die veroorzaakt wordt tijdens zakelijk gebruik is uitgesloten van de AVP-dekking.

Bij de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) hebben verzekeraars met elkaar afgesproken dat motorrijtuigen niet onder de dekking vallen, omdat die gedekt worden door de WAM. Maar e-bikes vallen buiten de WAM-verplichting, en vallen zo tussen de wal en het schip. Voor zakelijke e-bikes moet een speciale verzekering worden afgesloten. Niet alle ondernemers zijn daarvan op de hoogte.” Bron: NOS journaal.

Wij van de Zorgfiets werken samen met een Nederlandse, onafhankelijke verzekeringspartij die een WA + Ongevallen Opzittende verzekering voor de zakelijke e-bike biedt. Zodat je bent verzekerd voor schade die werknemer met de zakelijke e-bike toebrengt aan derden en waarvoor de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden. Met het zakelijke E-bike zeker pakket ben je daarnaast ook verzekerd tegen diefstal van de e-bike en schade aan (spullen van) derden.

Wat houdt de WA dekking in?
U bent verzekerd voor schade die werknemer met de zakelijke e-bike toebrengt aan een derde en waarvoor de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden.

Wat houdt de Ongevallen Opzittende verzekering in?
De werknemer is hierbij verzekerd als hij ten gevolge van een ongeval komt te overlijden of blijvend letsel oploopt en krijgt hiervoor een bedrag uitgekeerd.

Onze verzekeraar Audey voegt daar nog aan toe: ‘’Het is een groot verschil wanneer je als particulier een e-bike verzekert of dat je het als zakelijk gebruik verzekert. Op de particuliere polis staat altijd dat bij zakelijk gebruik de dekking vervalt of uitgesloten is.
Als je dus tijdens werktijd een ongeval in het verkeer krijgt, is je werkgever hiervoor aansprakelijk. Ook de ongevallen verzekering die je op de fiets hebt afgesloten gaat dan niet uitkeren. Bovendien zijn de verzekerde bedragen bij ongevallen verzekering die je bij de fiets afsluit heel laag. Bijv. bij overlijden € 1.000,– en bij blijvend
letsel € 4.000,–. Die bij ons € 10.000,– resp. € 60.000,–
Daarnaast is op de aansprakelijkheid verzekering voor particulieren bij zakelijk gebruik van de e-bike standaard geen dekking wanneer je iemand aanrijdt. In onze polis is de WA dekking wel geregeld en wel tot een bedrag van
€ 1.250.000,– per gebeurtenis. Je kan dus niet een particuliere polis vergelijken met die van een zakelijke polis. Men haalt vaak deze dingen door elkaar.
Het is echt oppassen want er worden vaak verkeerde of onvolledige adviezen gegeven. ‘’

Stuur ons gerust een privé bericht indien u meer wilt weten.

Veiligheid van onze zorgmedewerkers staat namelijk voorop!

Meer artikelen

Verplichte CO2-rapportage voor zakelijk verkeer

Wist je dat je vanaf 1 januari 2024 verplicht bent om het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers te rapporteren? Dit geldt voor organisaties vanaf 100 medewerkers en meer.

Fiets van de zaak

Als je voor een e-bike kiest, dan stoot je per kilometer ruim 60 keer minder CO2 uit dan een benzineauto en ook ruim 25 keer minder dan een elektrische auto. Een flinke besparing dus. Daarnaast is de e-bike goedkoper in aanschaf en gebruik dan de auto.

Ben jij al bekend met de voordelen van het zakelijk leasen van een e-bike?

Wist je dat 1 op de 2 werknemers interesse heeft in een fiets van de zaak? De fiets is de meest gevraagde secundaire arbeidsvoorwaarde in Nederland! Fietsen houdt werknemers gezond en verlaagt het ziekteverzuim tot 25%.

Vragen over de Zorgfiets? Neem contact op!

Download onze folder

Heb jij onze nieuwe brochure al gelezen? Laat je gegevens achter om deze direct te bekijken.